Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Glampingclub Ponsillou

 1. De accommodaties die bekend staan als Glampingclub Ponsillou worden geheel of gedeeltelijk aangeboden voor vakantie verhuur onder voorbehoud van bevestiging door de heer Steven van Veen en mevrouw Miranda van Veen-de Jong (“de eigenaren”) aan de huurder (‘de gast’).
 2. Reserveringen en aanbetaling: om de accommodatie te reserveren, dient de gast een reserveringsaanvraag in te vullen via de website of één van de aangesloten partners. De reservering wordt een boeking na bevestiging door de eigenaren via de email en het ontvangst van de niet restitueerbare aanbetaling volgens de factuur. (meestal 50% van de totale huursom). Zodra de aanbetaling van 50% is gedaan en ontvangen is dit de formele aanvaarding van de boeking.
 1. Betalingen: Het restant saldo van de huur is betaalbaar 6 weken voor aanvang van de huurperiode tenzij anders is afgesproken. Als betaling niet is ontvangen op de vervaldag, behouden de eigenaren zich het recht voor om schriftelijk te laten weten dat de reservering is geannuleerd. De gast blijft aansprakelijk voor het betalen van het saldo van de huur, tenzij de eigenaren in staat zijn om het pand opnieuw te verhuren. In dit geval is clausule 6 van deze boekingsvoorwaarden van toepassing. Reserveringen die binnen 6 weken na aanvang van de huurperiode zijn gemaakt, vereisen volledige betaling op het moment van boeking, tenzij anders wordt afgesproken.
 1. Kosten: Eventuele kosten die tijdens de huurperiode ontstaan, moeten ter plaatse met de eigenaren of worden verrekend of hun vertegenwoordiger voor vertrek.
 1. Waarborgsom: Een borgsom van 100 euro’s is vereist en wordt betaald bij aankomst. De borg wordt gebruikt in geval van bijvoorbeeld schade aan eigendommen, de inhoud van de verhuur objecten of extra schoonmaakkosten. Het door dit artikel gereserveerde bedrag beperkt de aansprakelijkheid van de gast echter niet tot eigenaren. De eigenaren betalen het volledige bedrag binnen twee weken na het einde van de huurperiode terug als de woning wordt verlaten in de staat waarin het werd gevonden of zij verrekenen dit bedrag met kosten als in genoemd in artikel 4.
 1. Annulering: Behoudens clausules 2 en 3 hierboven, zal in geval van annulering, restitutie van de betaalde bedragen boven de aanvankelijk betaalde 50% worden overgemaakt als de eigenaren in staat zijn om het pand opnieuw te verhuren.
 1. De gast wordt aangeraden om een alomvattend arrangement te regelen met een reisverzekering en volledige dekking voor de persoonlijke bezittingen, aansprakelijkheid van de partij, ongevallen en repatriëring van de partij enz., aangezien deze niet worden gedekt door de verzekering van de eigenaar.
 1. Huurperiode: De huurperiode begint om 16.00 uur op de eerste dag (tenzij anders wordt afgesproken) en eindigt om 10.00 uur op de laatste dag (tenzij anders wordt afgesproken). De eigenaren zijn niet verplicht om toegang tot de locatie, faciliteiten of accommodatie aan te bieden vóór de hierboven genoemde tijden bij aankomst of na vertrek en de gast heeft niet het recht om na de genoemde tijd in het domein te verblijven. Extra schoonmaak en arbeidskosten wegens laattijdig vertrek worden in mindering gebracht op de borg.
 1. Gedrag: De gast stemt ermee in om een zorgzame huurder te zijn en goed voor de accommodatie te zorgen en deze in een schone en nette staat, met alle items in dezelfde staat van onderhoud aan het einde van de huurperiode achter te laten. Het wordt gewaardeerd dat de accommodatie schoon en netjes wordt achtergelaten, inclusief het serviesgoed en bestek, schoongemaakt en opgeslagen in de juiste kasten. Zorg ervoor dat het fornuis, de oven, de koelkast en de magnetron (indien aanwezig) schoon zijn. De gast zorgt er tevens voor dat de barbecue (indien aanwezig) wordt schoongemaakt en dat al het afval wordt opgeruimd van het terrein en in de daarvoor bestemde vuilnisbakken wordt geplaatst. (zie huisregels ter plaatse). Als u het huis niet achterlaat zoals u het heeft aangetroffen, wordt er een toeslag van 40 euro in rekening gebracht voor het schoonmaken. Het is afgesproken dat de persoon die de boeking heeft gemaakt, zal betalen voor breuk / schade en schoonmaak als de accommodatie niet wordt achtergelaten zoals bij aanvang verkregen. Wilt u alstublieft de Eigenaren op de hoogte stellen van eventuele breuken of schade aan het pand, de inventaris, het zwembad of het buitenmeubilair zodat het kan worden vervangen en er weer van kan worden genoten door andere gasten. We verzoeken u, uw buren te respecteren en uw geluidsniveau op een acceptabel niveau te houden. Mocht u ’s avonds muziek willen spelen, doe dat dan, maar binnen en met de deuren gesloten. Er mag geen luide muziek worden gespeeld na 22.30 uur en niet buiten het huis. Houd achtergrondmuziek buiten op spraakniveau. Veroorzaken van overlast kan er tevens toe leiden dat de borg na afloop van de verblijfperiode wordt ingehouden.
 1. Capaciteit: Het maximale aantal te verblijven in het pand mag niet hoger zijn dan bij de boeking afgesproken, tenzij de eigenaren hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
 1. Linnengoed: Beddengoed en handdoeken zijn standaard aanwezig. Gelieve de bedden te strippen en al het vuile beddengoed bij de voordeuren achter te laten op de dag van vertrek.
 1. In elke accommodatie vindt u informatie over wat er wel en niet wordt verwacht met betrekking tot de schoonmaak voor vertrek. De gast stemt er ook mee in om op geen enkele manier te handelen, wat de bewoners van de naburige objecten zou storen.
 1. Gebreken: De gast zal de eigenaren onverwijld alle gebreken in het pand of storingen in de apparatuur melden, machines of apparaten in het pand, tuin of zwembad, en regelingen voor reparatie en / of vervanging zullen zo snel als mogelijk worden gemaakt.
 1. Aansprakelijkheid: De eigenaren zijn niet aansprakelijk jegens de gast:
 • Voor enig tijdelijk defect of onderbreking in de levering van openbare diensten aan de accommodatie, noch met betrekking tot enigeapparatuur, installaties, machines of andere apparaten in het pand, tuin of zwembad.
 • Voor verlies, schade of letsel als gevolg van ongunstige weersomstandigheden, rellen, stakingen of andere zaken buiten de controle van de eigenaren.
 • Voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door of geleden door de gast als de accommodatie wordt vernietigd of voor het begin van de huurperiode aanzienlijk beschadigd of onbruikbaar is om welke reden dan ook. De eigenaren zullen dan binnen zeven dagen na kennisgeving aan de gast alle bedragen voor de huur terugbetalen.
 • Voor verlies, schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van de accommodatie, voorzieningen, zwembaden of door de voertuigen of bezittingen van de gast, de eigenaar of andere gasten. De gast aanvaardt dat het gebruik van de faciliteiten en de aanwezigheid of werking van de natuurlijkvoorkomende flora en fauna geheel voor eigen risico zijn.
 1. Roken: Roken is niet toegestaan in de accommodaties. Als u buiten de accommodatie rookt, zorg er dan voor dat uw sigaretten bij het wegdoen veilig zijn en zorg ervoor dat ze goed uit zijn.
 1. Wij genieten van zwemmen en hebben hier bij Ponsillou een heerlijk groot zwembad. De openingstijden van het zwembad zijn tussen 10.00 uur en 20:00 uur, gelieve het zwembad buiten deze uren niet te gebruiken aangezien er behandelingen kunnen zijn zoals chloortabletten. Buiten de openingstijden heeft het zwembad een volledig operationeel zwembadbeveiligingsalarm dat wordt geactiveerd wanneer het zwembad is gesloten. Het zwembad is geheel op eigen risico te gebruiken, let altijd goed op uw kinderen als ze in de buurt zijn van het zwembad. Kinderen onder de 16 jaar zijn niet toegestaan in het zwembad, tenzij vergezeld door een volwassene. Onder de leeftijd van 16 jaar dienen kinderen altijd onder toezicht staan. Alle gasten moeten de volgende zwembadregels in acht nemen:
 • Niet rennen over de terrastegels
 • Zwem niet alleen
 • Duw geen mensen in het zwembad
 • Neem alleen plastic of blikjes drank mee naar het zwembad, glas is niet toegestaan.
 • Speel niet met scherpe voorwerpen en gooi geen stenen in het zwembad, aangezien dit persoonlijk letsel en / of schade aan het zwembad of de systemen kan veroorzaken
 • Beschadig niet de zwembad liner
 • Betreed het poolhouse niet en knoei niet met de warmtepomp en andere bedieningselementen, aangezien dit persoonlijk letsel en / of schade aan de systemen van het zwembad kan veroorzaken
 • Niet duiken
 • Geen ruw spel
 1. Auto’s en persoonlijke bezittingen: Bagage en persoonlijke bezittingen zijn te allen tijde voor risico van de gast, er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor verlies of beschadiging van een voertuig of de inhoud ervan. Voor voertuigen op het domein geldt een maximum snelheid van 5 kilometer per uur. Dit in verband met spelende kinderen of (huis)dieren
 1. We houden van dieren en accepteren graag de meeste huisdieren, mits vooraf overeengekomen. Houd rekening met andere gasten en als u een hond heeft, zorg er dan voor dat deze altijd aangelijnd is in de buurt van de gites en openbare ruimtes, zoals het zwembad en het restaurant. Ruim hondenpoep op en laat de dieren niet op het meubilair of beddengoed. Laat een huisdier ook nooit alleen achter in een accommodatie.
 1. Klachten: Er is alles aan gedaan om u een plezierige vakantie te bezorgen. Als u echter reden heeft voor een klacht neem dan alstublieft onmiddellijk contact op met de eigenaren. Als er zich een probleem voordoet, kunnen de eigenaren dit snel oplossen. Als u een klacht niet direct indient, kan een klacht niet in behandeling worden genomen en kan er niet over worden gecorrespondeerd.
 1. Speciale behoeften: als u speciale verzoeken of behoeften heeft, bent u verantwoordelijk voor het aangeven daarvan aan ons tijdens het boeken. Wij kunnen niet garanderen dat aan eventuele verzoeken zal worden voldaan. Het niet voldoen aan speciale verzoeken is geen contractbreuk. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de woning volledig geschikt is voor uw behoeften. Houd er rekening mee dat als een bepaalde vereiste niet is gespecificeerd op de website, dat deze niet wordt verstrekt.
 1. Het Huurcontract is tot stand gekomen met dien verstande dat het onroerend goed en de faciliteiten zoals gepubliceerd op internet beschikbaar zullen voor de vermelde data. In het geval dat de woning niet beschikbaar is door gebeurtenissen die voortvloeien uit de controle van de eigenaar (denk bijvoorbeeld aan een gelijktijdige of dubbele boeking), dan kan deze gedwongen worden de boeking te annuleren. Dit geldt niet als de boeking reeds aan de gast bevestigd is. Van het eventueel niet beschikbaar zijn wordt een gast per direct op de hoogte gesteld, het volledige aanbetaalde bedrag zal dan worden terugbetaald en de gast heeft verder geen claim tegen de eigenaren.
 1. Gegevensbescherming en privacy: informatie op boekingsformulieren blijft vertrouwelijk en wordt niet bekendgemaakt aan een derde partij of gebruikt voor een ander doel.
 1. Verantwoordelijkheid en limieten: In geen geval zal de aansprakelijkheid van de eigenaar jegens de gast het gestorte bedrag, gerelateerd aan de huurperiode overschrijden. We kunnen niet garanderen dat alle items of faciliteiten op onze website continue functioneel zijn. Als u of wij een fout of beschadiging of disfunctioneren vinden, wordt er alles aan gedaan om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen. Informeer ons onmiddellijk als u problemen tegen komt. Items kunnen defect zijn en hulpprogramma’s kunnen worden onderbroken hoe zeldzaam ook. Soms is het nodig om externe aannemers te gebruiken en te wachten op de levering van reserveonderdelen, we zullen ons best doen om eventuele fouten zo snel mogelijk te verhelpen.